Pluppning

Syftet är att rangordna olika förslag för att få fram vilka som är de mest intressanta, till exempel efter en brainstorm. Kan användas i olika gruppstorlekar.

Syfte
Syftet är att rangordna olika förslag för att få fram vilka som är de mest intressanta, till exempel efter en brainstorm.

Genomförande
Alla deltagare får ett antal pluppar (små klisterlappar eller en penna),
cirka 3–5 stycken att fördela på de förslag man tycker är mest angelägna.
Plupparna representerar ett antal röster. Man kan sätta alla pluppar på ett ämne eller fördela dem som man vill. Alla deltagare sätter samtidigt upp sin pluppar eller markerar med en penna de förslag man tycker verkar mest intressanta. När alla har satt sin pluppar summerar man tillsammans resultatet för att se vilka förslag som deltagarna tycker är de mest relevanta.

Tidsåtgång
Cirka 10 min.

Användningsområde
Kan användas i olika gruppstorlekar.

Nätträff
Det går bra att även lägga ut sina pluppar skriftligt.