Laget runt

Öka delaktigheten, ge alla möjlighet att uttrycka sig och få veta allas åsikter. Går även bra att använda i telefon, videokonferens eller liknande.

Syfte
Öka delaktigheten, ge alla möjlighet att uttrycka sig och få veta allas åsikter.

Genomförande
Gå laget runt och låt alla uttrycka sin åsikt. Det är inte tillåtet att avbryta och inte heller att gå emot vad någon annan har sagt utan alla pratar utifrån sig själva. Man har också rätt att säga »pass« om man inte vill säga något. Rundan finns i många varianter till exempel med begränsad talartid för varje person eller att man använder sig av ett föremål till exempel en boll eller en talarpinne som man skickar vidare till nästa deltagare när man pratat till punkt. Ibland kan det vara bra att inte gå i
ordning utan att skicka vidare till vilken annan deltagare som helst.

Tidsåtgång
Cirka 15–30 minuter beroende på gruppstorlek.

Användningsområde
Kan användas som inledning eller avslutning eller för att veta vad många tycker
i någon speciellt fråga.

Nätträff
Mycket bra att använda även vid telefon, videokonferens eller liknande.