Kunskapsjakten

Skapar ett stort engagemang och ger möjlighet till konstruktiv bearbetning av ett tema i stora grupper.

Genomförande
Föreslå ett gemensamt tema för bearbetning, skriv upp temat synligt för alla deltagare. Dela in deltagarna i grupper med minst fyra och högst tio personer. Varje grupp får i uppgift att komma fram till en fråga som de vill samla kunskap om hos de andra grupperna (cirka 5 min). Varje grupp utser sedan två kunskapsjägare de bestämmer sedan vem av dem som ska dokumentera och vem som ska ställa frågor. Därefter lämnar alla kunskapsjägare sin grupp och går till gruppen bredvid i medsols riktning. Kunskapsjägarna representerar sin hemmagrupp och ställer sin fråga till den nya gruppen och dokumenterar de svar de får in. Kvarvarande personer i gruppen är resurspersoner och försöker svara på de frågor som de gästande kunskapsjägarna ställer. Efter cirka tio minuter roterar grupperna ett steg till.

Beroende på hur lång tid som finns till förfogande kan 1–4 roteringar genomföras. Efter den sista rotationen återvänder kunskapsjägarna till sin hemmagrupp. De berättar för sina gruppmedlemmar vilka svar och tankar de har samlat in när de besökte de andra grupperna. Gruppen gör sedan en sammanställning på ett blädderblocksblad där de skriver ner vilken fråga de hade och de svar de fick in. Grupperna kan sedan redovisa för varandra genom ett vernissage där grupperna berättar kort och alla
får gå runt och titta eller bra genom att grupperna berättar för varandra.

Tidsåtgång

30–60 min beroende på antal rotationer.

Användningsområde

Passar mycket bra i stora grupper som behöver bearbeta en fråga.
Metoden är en variant av Roterande grupparbete.