Heta stolen

Klargöra sina egna tankar och värderingar och ta del av övriga deltagares. Få igång ett samtal om värderingar. Bör vara en grupp på minst 10 personer.

Syfte
Klargöra sina egna tankar och värderingar och ta del av övriga deltagares.
Få igång ett samtal om värderingar.

Genomförande
Gruppen sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående kring temat. Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. Den som instämmer i påståendet sitter bekvämt kvar på sin stol. För den som inte håller med blir stolen så »het« att de måste byta plats med en annan deltagare. Se till att det finns en tom stol i ringen, ifall det endast är en person som inte håller med påståendet.

När alla har tagit ställning kan du som ledare be några av deltagarna att utveckla
sitt ställningstagande. Se gärna till att både någon som tagit ställning mot och
någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. Gå sedan vidare
med nästa påstående.

Exempel på påståenden att använda utifrån ett samtal kring
människors lika värde, genus och jämställdhet:

  • Alla människor har lika värde
  • Moder Theresa och Saddam Hussein hade samma värde
  • Vissa arbeten passar bäst för kvinnor
  • Vissa arbeten passar bäst för män
  • Kvinnor är mer omhändertagande än män.
  • Människor som gör goda saker har ofta makt
  • Människor som är rädda för att ta ansvar har sällan makt

Tidsåtgång
10–20 min beroende på antal påståenden.

Användningsområde
Bör vara en grupp på minst 10 personer. Går att variera påståenden efter de teman
man vill arbeta med. En variant av övningen om man har ont om plats är att deltagaren kan ställa sig upp om de inte håller med om påståendet eller sitta kvar om de håller
med. Är det många deltagare går det också att göra en variant som kallas heta foten.
Principen är den samma som heta stolen, men deltagarna står i en ring i stället
och håller upp sin fot.