Fyra hörn

Klargöra sina egna tankar och värderingar och ta del av övriga deltagares tankar och värderingar. Få igång ett samtal kring värderingar. Fungerar i grupper från sex upp till cirka 30 deltagare.

Genomförande
Vid denna värderingsövning ger ledaren gruppen fyra valmöjligheter utifrån en given situation eller påstående som avslutas med en fråga som berör gruppen. Varje hörn i rummet motsvarar en valmöjlighet, dvs. ett ställningstagande. Det är viktigt är att det alltid ska finnas ett öppet hörn, dit deltagarna kan gå om inget av de andra tre givna svarsalternativen stämmer överens med deras egen åsikt. När deltagarna valt hörn får de stående samtala några minuter med övriga personer i samma hörn om varför de valt att ställa sig just där. Om någon person är ensam i
ett hörn bör ledaren samtala med denna person. Ledaren får gärna leda gruppsamtalet med hjälp av frågor till de olika hörnen och be dem berätta om sitt val. I det öppna hörnet är det bra om alla deltagare får komma till tals.

Exempel på påstående utifrån läget i världen:
• Vem har makt att förändra orättvisorna i världen?
• Företag
• Politiker
• Vi alla
• Öppet hörn

Tidsåtgång
10–30 min beroende på antal omgångar.

Användningsområde
Fungerar i grupper från sex upp till cirka 30 deltagare. Kan varieras efter de teman man vill bearbeta. Byt gärna ut påståendena till något som är aktuellt att diskutera för just er. Fungerar även bra även vid utvärdering. Exempel på påståenden kan
då vara: Det bästa med mötet har varit att: Det har varit stor delaktighet, jag har
fått mycket ny information, jag känner mig inspirerad, öppet hörn.