Fiskskål

Genom att deltagarna har möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande roll och en lyssnande roll får de möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv. Passar bra för stora grupper som har en gemensam fråga att bearbeta.

Syfte
Genom att deltagarna har möjlighet att växla mellan en aktiv samtalande roll och
en lyssnande roll får de möjlighet att se på en fråga utifrån olika perspektiv.

Genomförande

Sätt 4–5 stolar i en ring i mitten av rummet. Låt alla deltagare sitta på varsin stol i
en eller två ringar runt den inre ringen av stolar. Berätta att det nu finns möjlighet att
samtala fritt kring det aktuella temat, men att samtalet är styrt av några enkla regler
för att underlätta reflektion och kommunikation:

 • Samtalet får bara föras mellan de personer som sitter i den inre ringen.
 • Vem som helst får sitta där, när som helst.
 • De som sitter i de yttre ringarna får inte säga något, varken till varandra eller till
  de som sitter i den inre ringen. Man får bara lyssna till samtalet i den inre ringen,
  och reflektera tyst för sig själv.
 • De som samtalar med varandra i den inre ringen får bara rikta sig till varandra,
  och bör undvika att titta på dem som sitter i de yttre ringarna.
 • Om alla stolar i den inre ringen är upptagna, kan en deltagare i den yttre ringen
  klappa någon i den inre ringen på axeln. Då måste den personen lämna sin plats
  åt den person som vill in.
 • Alla deltagare kan gå ut och in i ringen hur många gånger som helst.
 • Den inre ringen behöver inte vara full för att samtalet skall kunna pågå. Det räcker
  med att det finns en person i den inre ringen.
 • Det gör inte heller något om den inre ringen är tom vid ett eller flera tillfälle
  under övningen.

Inbjud deltagarna att börja samtalet. Berätta hur lång tid de kommer att ha på sig.
Eventuellt kan man avsluta övningen med att ge alla deltagare möjlighet att berätta
vilka slutsatser de som individer har dragit av samtalet. Dessa slutsatser kan vid
behov noteras på ett blädderblock. Poängtera att deltagarna inte behöver vara
överens om slutsatserna.

Tidsåtgång

15–30 min.

Användningsområde

Stora grupper som har en gemensam fråga att bearbeta.