Brainstorm

Ge alla deltagare möjlighet att bidra med tankar, idéer och associationer kring ett ämne. Få fram många olika idéer och förslag. Passar i olika grupper.

Genomförande

Alla deltagare uppmanas att komma med förslag, idéer eller uppslag kring ett ämne. Ledaren antecknar alla förslag och idéer på t.ex. ett blädderblock. Ledaren bör uppmuntra alla att delta och poängtera att alla idéer får komma med. Det gäller även de idéer som verkar omöjliga, dvs. ingen censur får förekomma. Det är viktigt att ledaren försöker återge deltagarens yttranden så exakt som möjligt för att undvika att det istället blir ledarens tolkningar. Efter brainstormen kan man arbeta vidare på många olika sätt till exempel genom att välja några uppslag att diskutera vidare kring i grupper, värdera de olika förslagen till exempel genom pluppning eller på olika sätt gå vidare och kategorisera och analysera det som har kommit upp.

Tidsåtgång

5–15 min.

Användningsområde

Passar i alla olika grupper.

Tips

Övningen kan varieras på många olika sätt man kan till exempel låta deltagarna göra brainstorm i smågrupper, eller deltagarna kan uppmanas att skriva upp sina idéer och förslag som på ett klotterplank.

Nätträff

Skapa som ett klotterplank där alla kan lägga ut sina idéer. Man kan välja att ha ett ständigt pågående idéklotterplank eller koppla det till ett specifikt tema som man avslutar efter en tid och samlar ihop.