Bikupor

Låta alla deltagare vara delaktiga i att diskutera en fråga. Passar både i små och stora grupper.

Syfte

Låta alla deltagare vara delaktiga i att diskutera en fråga.

Genomförande

Deltagarna samtalar (»surrar») två och två eller tre och tre
om en fråga. Om man vill kan man sedan gå laget runt och
låta grupperna presentera något av det som de sagt.

Tidsåtgång

2–15 min.

Användningsområde

Passar både i små och stora grupper. En bra form när
man vill göra ett kort avbrott för reflektion, men utan att
bryta upp storgruppen och placeringen i rummet.