Visuellt stöd

Bilder och föremål som förstärkande kommunikation för ledare i organisationer och föreningar.