Hälsopeppen: Vecka 8

Denna vecka har vi fått en återblick på kursen som helhet, reflekterat över innehållet och fått möjlighet att ta upp frågor och funderingar kring kursens olika moment. Vi har också talat om de förväntningar vi gick in med i kursen och hur de uppfyllts. Du har även fått färdigställa övningen värderad riktning och vi har delat med oss av tips inför framtiden.