Hälsopeppen: Vecka 7

Denna vecka har vi pratat om sömn och stress. Vi har pratat om de normala förändringarna i sömncykeln när vi blir äldre och vad sömnrubbningar kan bero på. Du har fått tips kring förbättrad sömnkvalitet och vad du kan göra själv för en bättre sömn. Vi har också talat om skillnaden mellan ordet och upplevelsen av stress och du har fått reflektera över dina egna reaktioner, samt fått tips på strategier för stresshantering.