Hälsopeppen: Vecka 5

Denna vecka har vi pratat om kultur och hälsa och de friskfaktorer som konst och kultur kan bidra med. Du har fått samtala om din syn på kultur och dina erfarenheter. Vi har också talat om ensamhet och skam, hur det kan påverka oss och vad vi kan göra åt det.