Hälsopeppen: Vecka 3

Denna vecka har vi pratat om träning som fysisk aktivitet och behandling, samt hur tobak påverkar vår förmåga att uppnå resultat. Vi har även läst om olika grader av ansträngning och de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet och rörelse.