Hälsopeppen: Vecka 1

Denna vecka har vi pratat om vad Hälsopeppen är, kursens upplägg och våra gemensamma förväntningar och trivselregler. Vi har också läst om motivation och värderad riktning, samt hur WHO definierar hälsa. Här hittar du materialet för första kursveckan.