Kyrkogårdar och markanläggningar

Denna sida hör till sidorna om miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

Föreläsningar

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

  • AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund
    Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?
  • SPIRA - ODLING & INTEGRATION - Maria Nilsson, Sensus och Knislinge församling.
    Hur man kan använda odling i församlingens diakoni.

Boktips och studiematerial

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

  • Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen
  • Naturligtvis, öka den biologiska mångfalden i din trädgård – Naturskyddsföreningen

Kurser och utbildningar

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

ODLING - Elina Lindeberth, stadsodling

Allmän odlingskurs

Målgrupp: församlingsbor eller andra intresserade

Lär dig att odla på liten yta och sådant som blir mat åt dig själv eller som ökar den biologiska mångfalden.

2x45 min och 15min paus.

Kostnad 1500kr plus moms och resekostnader.

Odling i kyrkans tjänst

Målgrupp: anställda, förtroendevalda & ideella

Kursen utgår ifrån era behov och vilja. Hur vill ni arbeta med odling i er verksamhet? Är det att odla era egna grönskar eller snittblommor? Kanske vill ni hellre upplåta delar av marken till en förening eller hålla odlingskurs för en förskola. Möjligheterna är många.

Del 1 / Alternativ 1 Workshop: 3 timmar

Inför kurstillfället svarar ni på frågor om vilka utmaningar, resurser, intresse som finns lokalt. Utifrån det skräddarsys ett kursinnehåll på 3 timmar med målet att ge er förutsättningar för att skapa er egen handlingsplan och känna er trygga med hur ni ska gå vidare för att nå era odlingsmål.

3000 kr inklusive skatter, moms och sociala avgifter, Resekostnad tillkommer

Del 2 + 3 Genomförande: 5 timmar & Utvärdering: 3 timmar

Jag stöttar er att genomföra det ni bestämt i Del 1, är ett bollplank och stöd. Jag finns med i uppbyggnad, planering och anläggning. Hur kan ni gå vidare nästa år, vad fungerade och vad behöver ni ändra? Hur tar ni nästa steg mot en mer hållbar församling? Hur kan ni skapa nästa års handlingsplan och mål?

Kostnad:

Alla delar 1-3, 10500 kr inklusive skatter moms och sociala avgifter, resekostnad tillkommer.

Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan

Hela Sverige