Kemikalier och avfall

Denna sida hör till sidorna om miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

Föreläsningar

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund. Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

Boktips och studiematerial

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen

Material och pedagogik

Hur man kan möta barn, unga och vuxna i kyrkans grupper och samtala kring hållbarhetsfrågor.

Mitt avtryck – Om SOPSAMLARMONSTER & att vara energismart

Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan

Hela Sverige