Förvaltning och ekonomi

Denna sida hör till sidorna om miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

Föreläsningar

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

 • AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund
  Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

Boktips och studiematerial

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

 • Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen
 • Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden. Ekopedagogik och juridik. Medskaparna tillsammans med Martin Hultman, Chalmers.

Kurser och utbildningar

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

 • Väsentlighetsanalys Globala målen – Erika Pihl
  Att ge församlingen vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom församlingen.
  Tre tillfällen á 2 timmar, och planeras utifrån församlingens förutsättningar och behov.
 • Svenska kyrkans digitala miljöutbildning
Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan

Hela Sverige