Byggnader

Denna sida hör till sidorna om miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

Föreläsningar

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

 • AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund
  Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?

Boktips och studiematerial

Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.

 • Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen
 • Naturligtvis, öka den biologiska mångfalden i din trädgård – Naturskyddsföreningen

Kurser och utbildningar

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

 • Väsentlighetsanalys Globala målen – Erika Pihl
  Att ge församlingen vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom församlingen.
  Tre tillfällen á 2 timmar, och planeras utifrån församlingens förutsättningar och behov.
 • Svenska kyrkans digitala miljöutbildning
Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan

Hela Sverige