Använd Sensus i kyrkans miljödiplomering

Utifrån rubrikerna i kyrkornas miljöhandbok har Sensus tagit fram inspiration och material som ni kan använda er av i miljödiplomeringsarbetet.

Sidorna om miljödiplomering inom Svenska Kyrkan togs från början fram för Malmö pastorat, men kan användas av alla inom Svenska Kyrkan.

Varje område ger tips på saker under alla eller några av följande rubriker:

 • Föreläsningar
  För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.
 • Boktips och studiematerial
  Att använda i olika samtalsgrupper ex. i arbetslag, församlings-/ verksamhetsråd eller miljögrupp.
 • Material och pedagogik
  Hur man kan möta barn, unga och vuxna i kyrkans grupper och samtala kring hållbarhetsfrågor.
 • Kurser och utbildningar
  Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.
 • Evenemang och förslag på studiebesök
  Endagsaktiviteter som kan inspirera och väcka nyfikenhet, inom olika områden.
 • Processtöd
  Vi kan vara ert bollplank i er miljödiplomeringsprocess och hjälpa er framåt och utmana på ett för er relevant sätt. Att utifrån era förutsättningar skapa de bästa möjligheterna till ett långsiktigt och förankrat miljö- och hållbarhetsarbete.
Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan

Hela Sverige