Systematiskt arbete mot diskriminering

Systematiskt arbete mot diskriminering – diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och samverkan för en god arbetsmiljö.

 • Startdatum

  Torsdag 27 april 2017

 • Tid

  Kl 09.00 - 12.00

 • Plats

  Sensus Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 39,

 • Pris

  890.00 kr

 • Omfattning

  1 tillfällen
  3 studietimmar à 45min

Eftersom personen inte är myndig behöver vi en målsman som betalningsmottagare

Du har valt en annan betalare

Din ansökan bearbetas...

Anmäl dig här

Mindre än 20 platser kvar. Påminn mig

Din ansökan bearbetas...
En påminnelse till din e-post adress eller ditt telefonnummer är redan registrerat.
Fel uppstod vid registrering av påminnelse, vänligen verifiera att du har fyllt i en korrekt e-post adress och telefonnummer.
Påminnelse registrerad.
Anmäl dig på www.sensus.se
Diskrimineringslagen ändras 1 januari 2017. Ändringarna innebär att arbetet med att förebygga diskriminering kommer att likna det systematiska arbetsmiljöarbetet på flera sätt. Precis som när det gäller arbetsmiljön ska arbetsgivaren arbeta systematiskt, målinriktat, förebyggande och främjande.

Genom att integrera arbetsmiljö- och diskrimineringsarbetet ökar möjligheterna till framgång för arbetsgivaren. Ett målinriktat arbete ger inte bara de anställda en god och säker arbetsmiljö fri från diskriminering, utan bidrar också till andra positiva effekter för verksamheten. Även reglerna kring lönekartläggning ändras och innebär att kartläggningen nu ska göras årligen hos alla verksamheter med 10 eller fler anställda.

• Aktiva åtgärder kommer nu att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder
• Allmänt krav på dokumentation istället för planer
• Riskerna för diskriminering ska upptäckas och undersökas
• Förebyggande och främjande åtgärder ska vidtas, följas upp och utvärderas
• Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna
• Mandat för dem som har ansvar för arbetet
• Tillräckliga kunskaper hos både arbetsgivare och arbetstagare

Kursinnehåll


Diskrimineringslagens innehåll i sammanfattning, med fokus på ändringarna
• Vad innebär ändringarna i lagen?

Hur integrera SAM och arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering?


• Ansvar och roller, arbetsgivaren, arbetstagaren och skyddsombudet
• SAM processen
• Samverkan

Nuläge och utvecklingsarbete


• Hur arbetar vi idag för att motverka diskriminering?
• Hur arbetar vi med SAM?
• Vad behöver vi för att lyckas i vårt arbete?

Pris


890 kr -inklusive kursmaterial och frukost.

OBS! fakturaadress och referens måste anges vid anmälanAnmälan


Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 10 april 2017. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften.

Tillgänglighet


Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Anmälningsvillkor

- Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan.
- När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter genom att kontakta oss.
- Vid anmälan till denna aktivitet tillämpas i övrigt Sensus allmänna anmälningsvillkor för konsument.

Läs Sensus anmälningsvillkor i sin helhet

Arrangemangsnummer

902363

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.