Distans

Kören som växtplats i Linköpings stift

Vi älskar att sjunga! 2019 gjordes en körinventering av svenska kyrkans körer och resultatet finns samlat i boken med samma namn. I dessa pandemitider har vi tid att fundera på hur vi förvaltar just det faktum att så många personer i olika åldrar finns i körerna.

Startdatum

27 januari 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 12:30

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

På distans

Pris

200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Dagen är tänkt som en inspiration och en samtalsöppnare och vänder sig till arbetslaget kring gudstjänsten. Denna kurs vänder sig i första hand till medarbetare i Linköpings stift

innehåll

08.30-09.00 Incheckning vid datorn, morgonfika och småprat i grupper (ZOOM)

09.00 Välkomna och praktiska tips med stiftsmusiker Karin Wall-Källming och Ulla Heinstedt, verksamhetsutvecklare Sensus. Moderator Jonas Engström berättar om dagens innehåll.

09:30 "Vi älskar att sjunga", nu har boken kommit som är resultatet av den körinventeringen som alla körledare i vårt stift bidragit till. Ragnar Håkansson, en av redaktörerna, berättar om arbetet. Beställ boken hos Wessmans https://www.wessmans.com/sjunga/

10.00 frågestund.

10.15 Paus

10.30 Sensus om "växtplats för körer under coronatid och rustning för tiden postcorona", scorx och we are voice- samarbetet och den digitala verktygslådan. Ulla Heinstedt informerar.

11.00 Paus

11.15 Kören som växtplats: kring nyckelorden Sedd - Berörd - Engagerad med Christian Schulze, kyrkomusiker i Malmö

12.15 samtal /frågor

12.30 slut

målgrupp

Präster, kyrkomusiker och andra intresserade som arbetar med gudstjänst

kostnad

200kr

sista anmälningsdag

25 januari. Efter det skickas mejl med zoomlänk till alla som anmält sig.

kursansvarig

Karin Wall Källming, stiftsmusiker. karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Arrangemangsnummer: 104675

Ledare

Jonas Engström

Ragnar Håkansson

Christian Schultze

Karin Wall Källming

Kontaktperson

Kontor

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.