Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Vuxendialog - en samtalsgrupp om sexualitet

Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. Vi bjuder in till reflektioner och eftertänksamhet i grupp där lyssnandet är lika viktigt som det talade ordet.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 14:30 - 16:45

Omfattning

6 tillfällen, 18 studietimmar

Plats

På distans

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Vill du samtala om sexualitet, en viktig grundsten i livet? Varmt välkommen till denna digitala samtalscirkel under våren 2023!

Metoden

Vuxendialog är en enkel modell för samtal i grupp där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor. I denna grupp kommer vi att fokusera på sexualiteten, mer info är publicerad på DS. En ledare samordnar träffarna och leder samtalen tillsammans med gruppen. I en grupp är vi 6-8 personer som träffas sex gånger varje vecka under våren. Varje träff utgår ifrån en fast ram där teman bestäms vid den andra träffen och samtalen följer en struktur som ger alla en möjlighet att tala och samtidigt lyssna in andra.

Det finns mycket att prata om och gruppen väljer själv teman för varje träff tillsammans.

Praktiska förberedelser

Vi träffas på Zoom och det är viktigt att du har en fungerande mikrofon och kamera under träffarna så att vi kan se och höra varandra tydligt. Sitt gärna ensam och ostört i en lugn miljö så att du kan fokusera på samtalet. Du skriver ditt namn i Zoom-fönstret så alla kan se.

Vad ger dialoggruppen dig?

"Dialoggruppen ger mig lugn och ro och där får jag uppleva en djupare gemenskap med mina medmänniskor. Vuxendialog är för mig ett forum som ger utrymme för både reflektion och tankeutveckling. "

Arrangemangsnummer: 602123