UPPSALA

Veckokonfa, liten grupp - Tunabergskyrkan

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Söndag

Tid

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Start

10/10-2022

Träffar

Söndagar varannan vecka (jämna veckor)

Konfirmation:

Maj 2022

Övrig information

Frågor angående konfirmationen kontakta: matilda.oldeberg@svenskakyrkan.se

OBS! Ingen avgift för konfirmationsläsning. Bortse från anmälningsvillkoren!

Välkommen med din anmälan!

Arrangemangsnummer: 151684

Kontaktperson