UPPSALA

Veckokonfa i Löten

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Fredag

Tid

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Start

24/9-2021

Träffar

fredagar jämna veckor under hösten 21, udda veckor under våren 22

Läger:

12-14/11 2021, 18-20/3 2022

Konfirmation:

Lötenkyrkan 24/4-2022

Övrig information

Frågor angående konfirmationen kontakta: heiner.helm@svenskakyrkan.se

OBS! Ingen avgift för konfirmationsläsning. Bortse från anmälningsvillkoren!

Välkommen med din anmälan!

Arrangemangsnummer: 151680

Kontaktperson