STOCKHOLM

Västerländs esoterism: Esoterism i skönlitteratur och konst

Föreläsningen berättar om hur esoteriska motiv kommit till uttryck i konst- och litteraturhistorien, men också i samtidens konst. Vilken roll spelade esoteriskt tankegods i framväxten av 1800-talets symbolistiska strömning, den abstrakta konsten och surrealismen? Hur kommer tankegodset fortsatt till uttryck i dag?

Datum

12 december 2023

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Västerländsk esoterism är ett dynamiskt delfält inom religionsvetenskapen, som också griper in i
områden som idéhistoria, sociologi och konst-/litteraturvetenskap. Till esoteriska strömningar räknas
exempelvis kabbala, alkemi, rosenkreutzar-grupper, frimureri, 1800-talets ockultism med hemliga
ordnar och ritualmagi, samt nutidsfenomen som wicca, satanism och new age. Mycket av vår tids
populärkultur är djupt präglad av tankegods med detta ursprung, som dessutom spelat stor roll även
för många högkulturella konstnärer och författare.

Föreläsning 5 av 7. Varje föreläsning är fristående. Föreläsningarna sker i samarbete med Södertörns Högskola. Föreläsningarna är en del av högskolekurs, men är öppna för allmänheten. Mer information om kursen finner du här https://www.sh.se/program--kurser/kurser/grund/vasterlandsk-esoterism 

Arrangemangsnummer: 302605

Medverkande

Per Faxneld

Kontaktperson