Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

Datum

2 juni 2023

Dag

Fredag

Tid

Kl 16:45 - 17:30

Plats

Spånga IP

Solhems Hagväg 2

Pris

Kostnadsfritt

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. Panelsamtal med representanter från olika trosgemenskaper som berättar om vad som inspirerar dem i deras engagemang för miljö, klimat och ekologisk hållbarhet.

Vår jord, vår tro – interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet är ett unikt samarbete
där de religiösa samfunden i Sverige tillsammans vill visa på gemensam
omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring

Plats: seminarietält Göteborg. Samtal fortsätter sedan i tält E01 

#jarvaveckan

Arrangemangsnummer: 303743

Kontaktperson