Nässjö

Välkommen på stämma för Sensus studieförbund Östra Götaland

Till Sensus studieförbunds, region Östra Götaland medlemsorganisationer. Välkomna till stämma och framtidsspaning på civilsamhällets roll – för Sensus studieförbund region Östra Götaland

Datum

15 juni 2020

Dag

Måndag

Tid

Kl 17:00 - 20:00

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll och upplägg

17.00 Delikatess tallrik serveras 18.00 Stämma 19.00 Föreläsning med Erik Eriksson, doktor i socialt arbete Biträdande lektor vid Linköpings universitet. Eriks forskning handlar om relationen mellan medborgare och stat liksom brukarperspektiv och inflytandefrågor inom välfärdssektorn. Han har studerat civilsamhällets relation till det offentliga genom analys av offentlig policy, liksom etnografiska studier på psykiatri- och missbruksområdet.

Motion och valberedning

Motion kan väckas av medlemsorganisationernas styrelser och ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 1 mars. Inkomna motioner utsänds tillsammans med stämmohandlingar till medlemsorganisationer senast den 15 maj. Maila era motioner till ostragotaland@sensus.se

Förslag på kandidater till regionstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas valberedningen. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars. Maila era förslag till ostragotaland@sensus.se

Datum

15 juni 2020

Material

Stämmohandlingar skickas till anmälda representanter senast 15 maj.

Övrig information

För mer info, ostragotaland@sensus.se

Arrangemangsnummer: 864266

Medverkande

Magnus Folcker

Birgitta Sundström

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.