VALLSTA

Vägen 20 2019

Välkommen till en ny kursomgång av Vägen 20 2019.

Startdatum

6 maj 2019

Dagar

Tisdag

Tid

Kl 9:30 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 24 studietimmar

Pris

7800 kr

Omfattning **Vägen** läggs upp med övernattnings tillfällen om 2 gånger 2 dygn samt en fördjupande del på 4 dygn som innehåller en studieresa. Där emellan sker ett lärande i en regional studiegrupp samt i enskilt arbete. Studiegruppen träffas mellan kurstillfällen för att, bearbeta frågeställningar och för att ha ett litteraturseminarium (minst 12 studietimmar.)

Kostnad

Vägen har en låg kostnad på 7800 kronor/person. Detta inkluderar kost och logi enkelrum på delkurs 1och 2 samt resa och halvpension (lunch intas på egen hand) i dubbelrum delkurs 3.

Innehåll

Del 1. Kyrka och kyrkorumskunskap, Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Att fira gudstjänst och leda andakt. Del 2. Studieresa med tema församlings, kyrkosyn och andlig fördjupning Del 3. Församlingens uppdrag samt Bibel, Död och sorg, himmel, och evighet Platsen är Stiftsgården i Undersvik.

Kursansvarig

Kontaktperson och kursansvarig är Nina Garlöv ,nina.garlöv@svenskakyrkan.se

Datum 2019 (Vägen nr 20)

Del 1.6-8 maj Stiftsgården i Undersvik Del 2. 2-4 september Stiftsgården i Undersvik Del 3. 14-18 oktober Studieresa

Anmälan

Anmälan senast 20 mars 2019

Arrangemangsnummer: 315268

Kontaktperson

Ledare

Nina Karlsson Garlöv

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.