Distans

Vad är diskriminering?

Vad innebär diskriminering enligt lagen?

Datum

10 mars 2021

Dag

Onsdag

Tid

Kl 12:00 - 13:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Arrangemanget är en del av STs internationella kvinnodags/vecka!

Innehåll

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr föreläser om vilka diskrimineringsgrunderna är, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade? Vi lyfter och får samtala kring olika fall kopplade framförallt till diskrimineringsgrunden kön för att reflektera kring hur diskrimineringslagen och tillämpningen av denna.

Föreläsare:

Annika Heikkinen ifrån Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel från MUCF, myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ansvarig moderator

Erika Pihl, Sensus Stockholm Gotland samt Barkhodaee Behzad ST region Öst

Plats:

Digitalt via Zoom. Länk mailas ut senast dagen innan föreläsningen.

Sensus kontaktperson nedan tillhandahåller länk till videorummet samt processleder utbildningen. Erika Pihl, Tel 070-2000990, erika.pihl@sensus.se

Videorummet är öppet för test och småprat från kl 10.30 De som vill kan testa sin utrustning i förväg https://zoom.us/test och eller lära sig mer om zoom på https://digitalaverktyg.sensus.se/kategori/distans-moten

Pris och anmälan: Föreläsningen är gratis men eftersom platserna är begränsade behöver man anmäla sig senast den 9 mars.

Målgrupp: För samtliga medlemmar inom ST

Välkommen!

Arrangemangsnummer: 319006

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.