Distans

Utbildning i Barnkonsekvensanalys för anställda och förtroendevalda i Svenskakyrkan Uppsala stift

Utbildningsdagen ger en övergripande information om FN:s Barnkonventions fyra portalartiklar och kopplingen mellan dem och BKA. I kyrkans verksamheter görs barnkonsekvensanalyser när beslut fattas. En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet I Svenska kyrkan. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan församlingar arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas inflytande över beslut.

Startdatum

20 mars 2021

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 9:30 - 17:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Upplägg

Under utbildningsdagen samtalar vi om barns rättigheter och om att möjliggöra för barn och ungdomar att få komma till tals. Vi jobbar vi gemensamt och i grupper med de tre första stegen i en BKA, kartläggning, beskrivning och analys. Det blir också några enkla övningar för att hitta sätt att tänka kring detta med BKA.. Vi välkomnar förtroendevalda, anställda och bjud gärna med en eller flera ur församlingens ungdomsgrupper. Ungdomar går gratis.

Övrig information

Kursen är kostnadsfri, varje deltagare får boken Barnets rätt gratis. till ett värde av 150 kr. Kursdagen görs i samarbete med Uppsala stift/Camilla Zacco. Sista anmälningsdag är 25 februari 2021. Minst 12 deltagare krävs för att kursen ska bli av.

Frågor om kursupplägg:

Magnus.Andersson@sensus.se Katarina.Lindqvist@sensus.se

Arrangemangsnummer: 318490

Ledare

Magnus Andersson

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.