BOLLNÄS

Utbildning i Barnkonsekvensanalys för anställda och förtroendevalda i Svenskakyrkan Uppsala stift

Kursen ger en övergripande information utifrån FN:s Barnkonventions fyra portalartiklar och kopplingen mellan dem och BKA.

Startdatum

21 mars 2020

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 9:30 - 17:00

Lokal/rum

.

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

OBS! Läs all information nedan innan du går till anmälan

Innehåll

Barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla beslut och att barnets perspektiv ska beaktas i församlingens verksamheter. Vad betyder ett stärkt barnperspektiv i arbetet med församlingsinstruktion, budget och barnverksamhet? Hur kan man gå till väga när man gör barnkonsekvensanalys.
På utbildningen går vi igenom de tre första stegen i en BKA: kartläggning, beskrivning och analys.

Utbildningen ges i tre steg – gemensam utbildningsdag och en gemensam återträff. Mellan dessa tillfällen arbetar ni hemma i församlingen i studiecirkelform. Utbildningen genomförs av Sensus studieförbund och Svenska kyrkans unga. Upplägget är att både vuxna och barn och unga utbildar sig tillsammans. Både vuxna och ungdomar från församlingen anmäler sig till samma utbildning. Om det kommer tre vuxna från församling ”X” förväntas ni anmäla tre ungdomar, således en ungdom per anmäld vuxen.

Grundutbildning och återträff ges vid två tillfällen och ni väljer det som passar bäst för er församling. Håll gärna ihop församlingen från grundutbildningstillfället till återträff.

Kursavgift

Vuxna 500 kr, ungdomar 200 kr är du medlem i Svenska kyrkans unga betalar du 75 kr.

Kursupplägg

Alternativ 1 gemensam grundutbildningsdag 16 november 2019 i Uppsala på Sensus studieförbund - Följ denna länk Följ denna länk eller Alternativ 2 gemensam grundutbildningsdag 21 mars 2020 i Bollnäs församlingshem - Anmäl dig ovan

Alternativ för återträff

18 april 2020 i Uppsala på Sensus studieförbund eller 22 augusti 2020 i Bollnäs församlingshem Val av dag två görs vid anmälan.

Viktig information

Till ”hemuppgiften” behöver församlingen en utbildningsväska från Svenska kyrkans unga. Varje församling förbinder sig köpa en sådan för 700 kr för att använda i studiecirkeln.
Väskan faktureras församlingen direkt från Svenska Kyrkans Unga och lämnas över vid första utbildningsdagen. Information om BKA-väskan kan ni få vi denna mejl: uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

Övrig viktig information

Kursens låga deltagaravgift är möjlig tack vare finansiering från Uppsala stift. Utbildningen genomförs av Uppsala stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund Sista anmälningsdag 16 oktober 2019 Minst 12 deltagare krävs för att kursen ska bli av. Frågor om kursupplägg: Katarina.Lindqvist@sensus.se Magnus.Andersson@sensus.se

Arrangemangsnummer: 316655

Ledare

Magnus Andersson

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.