Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

EKERÖ

Gemensam utbildning för nyanställda inom institutionssjälavården 28 mars-1 april

Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd med tjänst i Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan,Universitetskyrkan, Andlig vård i kriminalvården(Nav), Kyrka-Polis och Militärsjälavården.

Startdatum

28 mars 2022

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag

Tid

Kl 9:00 - 17:00

Omfattning

5 tillfällen, 40 studietimmar

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg

Syftet är att öka medarbetarnas förståelse och kompetens i sin särskilda roll inom sjukhus, universitet, kriminalvård, kyrka/polis, kyrka/arbetsliv och inom militärsjälavården, samt att stärka identiteten som medarbetare i dessa miljöer. Detta sker genom omvärldsanalys och reflektion kring yrkesidentitet och rollen som själavårdare och medarbetare i institutionsmiljön. Syftet med att erbjuda denna utbildning gemensamt för de olika grenarna inom institutionssjälavården är bland annat att:

Ge möjlighet till en gemensam omvärldsanalys och teologisk reflektion.

Tillsammans bearbeta frågor som kommer av att vara gäst på en annan institution/arbetsplats.

Uppmärksamma arbetsuppgifter och teman som är gemensamma för de olika fälten och fördjupa dem tillsammans.

Öka kunskapen och förståelsen av vad det innebär att arbeta på en ekumenisk och i många fall mångreligiös arbetsplats.

Utbyta erfarenheter mellan de olika fälten.

Synliggöra själavården på olika samhällsinstitutioner och stärka dess dignitet.

Sista anmälningsdag är fredag 4 februari.

Vid sen avbokning (14 dagar innan kursstart d.v.s. 14 mars) debiteras hela kursavgiften, det gäller även för de som har deltagaravgiften inkluderad i sin tjänst: Nav och Militärsjälavården.

Följande temata är i fokus för kursens utformning

Yrkesidentitet

Institutionen

Omvärldsanalys

Kontaktinformation:

Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan;

Gunnel Andréasson gunnel.andreasson@skr.org. Kimmo Kling kimmo.kling@svenskakyrkan.se

Universitetskyrkan;

Cissi Glittvik cissi@hoppochtro.se. Nina Sagovinter nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Kyrka-Polis i samverkan;

Inga Johansson inga.johansson@equmeniakyrkan.se. Nina Sagovinter nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Andlig vård i Kriminalvården - Nav;

Susanne Rodmar susanne.rodmar@skr.org. Ulla Le Vau ulla.levau@skr.org

Militärsjälavården;

Jenny Ahlén jenny.ahlen@mil.se

Kurskostnad

Kursen kostar 6.100:- för den som deltar fysiskt på Marielund och 7.100:- för den som vill ha enkelrum. För den som deltar digitalt kostar det 2.700:-. För den som har arbetsgivare som inte har möjlighet att stå för kostnaden finns det möjlighet att söka stipendiestöd.

Arrangemangsnummer: 903461

Kontaktperson