Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

EKERÖ

Utbildning för nyanställda inom institutionssjälavården 28 mars-1 april

Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd med tjänst i Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan,Universitetskyrkan, Andlig vård i kriminalvården(Nav), Kyrka-Polis och Militärsjälavården.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag

Tid

Kl 9:00 - 17:00

Omfattning

5 tillfällen, 40 studietimmar

Plats

Marielunds stiftsgård

PL 208 17800 EKERÖ

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Fullbokat

Innehåll och upplägg

Syftet är att öka medarbetarnas förståelse och kompetens i sin särskilda roll inom sjukhus, universitet, kriminalvård, kyrka/polis, kyrka/arbetsliv och inom militärsjälavården, samt att stärka identiteten som medarbetare i dessa miljöer. Detta sker genom omvärldsanalys och reflektion kring yrkesidentitet och rollen som själavårdare och medarbetare i institutionsmiljön. Syftet med att erbjuda denna utbildning gemensamt för de olika grenarna inom institutionssjälavården är bland annat att:

  • Ge möjlighet till en gemensam omvärldsanalys och teologisk reflektion.
  • Tillsammans bearbeta frågor som kommer av att vara gäst på en annan institution/arbetsplats.
  • Uppmärksamma arbetsuppgifter och teman som är gemensamma för de olika fälten och fördjupa dem tillsammans.
  • Öka kunskapen och förståelsen av vad det innebär att arbeta på en ekumenisk och i många fall mångreligiös arbetsplats.
  • Utbyta erfarenheter mellan de olika fälten.
  • Synliggöra själavården på olika samhällsinstitutioner och stärka dess dignitet.

För dem som deltar fysiskt kommer det även att finnas aktiviteter.

Kursstart

Måndag 28/3 kl. 12:00 med gemensam lunch, kursen avslutas fredag 1/4 kl. 13.30 efter en gemensam lunch

Sista anmälningsdag är fredag 4 februari.

Vid sen avbokning (14 dagar innan kursstart d.v.s.. 14 mars) debiteras hela kursavgiften, det gäller även för de som har deltagaravgiften inkluderad i sin tjänst: Nav och Militärsjälavården.

Följande temata är i fokus för kursens utformning

  • Yrkesidentitet
  • Institutionen
  • Omvärldsanalys

Kontaktinformation

Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan Gunnel Andréasson gunnel.andreasson@skr.org Kimmo Kling kimmo.kling@svenskakyrkan.se

Universitetskyrkan Cissi Glittvik cissi@hoppochtro.se Nina Sagovinter nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Kyrka-Polis i samverkan Inga Johansson inga.johansson@equmeniakyrkan.se Nina Sagovinter nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Andlig vård i Kriminalvården - Nav Susanne Rodmar susanne.rodmar@skr.org. Ulla Le Vau ulla.levau@skr.org

Militärsjälavården Jenny Ahlén jenny.ahlen@mil.se

Kurskostnad

Kursen kostar 6.100:- för den som deltar fysiskt på Marielund och 7.100:- för den som vill ha enkelrum. För den som deltar digitalt kostar det 2.700:-. För den som har arbetsgivare som inte har möjlighet att stå för kostnaden finns det möjlighet att söka stipendiestöd.

Arrangemangsnummer: 903461