Distans

Webinarium: Träna upp ditt civilkurage

Lär dig att ingripa mot orättvisor, diskriminering och rasism

Datum

14 april 2021

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Tillsammans med utbildade tränare får du öva och experimentera med olika tekniker i hur en kan ingripa i situationer präglade av maktmissbruk, orättvisa, rasism och diskriminering. I träningen arbetar vi med realistiska situationer som ofta uppstår i vardagen och på arbetet t.ex. härskartekniker, homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i fikarummet. Du kan själv komma med önskemål kring situationer och ämnen att arbeta med. Genom träning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och blir därmed rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. Träning ger färdighet.

Träningen sker i samverkan mellan Sensus, Vardagens Civilkurage och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Vardagens Civilkurage (VC) är en organisation som arbetar för aktivistiskt medborgarskap, delaktighet och demokrati på gräsrotsnivå. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Plats: På den digitala lärplattformen Zoom via datorn, länk kommer till din e-postadress i bekräftelse på din anmälan. Alternativa dagar; 16 feb kl. 18- 19.30 eller 17 mars kl. 17-18.30.

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Kontaktperson