Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

UMEÅ

Vårt totalförsvar

Umeå Lottakår bjuder in till en studiecirkel för att inspirera nya och gamla medlemmar att utveckla sitt engagemang för totalförsvaret. Vad kan lottakåren göra lokalt för att öka motståndskraften?

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Omfattning

6 tillfällen, 12 studietimmar

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Innehåll

Det frivilliga engagemanget är viktigt för den samlade förmågan i totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationernas möjligheter att bidra till totalförsvarets förmåga bör långsiktigt säkerställas. Med anledning av det nya ambitionshöjningarna har Svenska Lottakåren i samarbete med Sensus studieförbund framarbetat ett upplägg (kunskapsmässigt, administrativt och resursmässigt) med möjligheter att arrangera kunskapshöjande studiecirklar gällande totalförsvaret. Med anledning av detta har ett antal aktiva inom Lottakåren, från olika delar av landet, erbjudits och deltagit i en cirkelledareutbildning – för att kunna planera, starta upp och hålla i den gemensamma studiecirkeln. För Umeå Lottakår har Irina Enbuska von Schantz genomgått cirkelledareutbildningen.

Träffar

Upplägget är en studiecirkel med cirka 6 träffar. Inför träffarna kommer deltagarna få ta del av MSB:s webbutbildningar gällande totalförsvaret. Första träffen börjar med en mer allmän information om Lottakåren och handlar om att deltagarna ska lära känna varandra. Därefter förs resonemang om schema, lärandeupplägg och spelregler för studiecirkeln samt totalförsvarets utveckling.

Arrangemangsnummer: 102054

Kontaktperson

Kontor