ÖREBRO

Temadag: Tro, hopp och klimatkrisen

En temadag om religionernas roll för att skapa hopp och åstadkomma verklig förändring i klimatkrisens tid. Det blir föreläsningar, panelsamtal, gruppsamtal, bikupor, musik, utställningstorg, med mera.

Datum

7 oktober 2023

Dag

Lördag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Plats

Scenit KulturhusetA-salen

Järnvägsgatan 8 70362 ÖREBRO

Pris

300 kr

Vad är det att vara människa i klimatkrisens tid? Varför behövs en ekocidlagstiftning? Hur kan de religiösa samfunden tillsammans bidra till att lösa klimatkrisen? Sorg, skuld och klimatångest – vad är det och hur hanterar vi det? Från tro till handling – de religiösa samfundens klimatarbete i praktiken. Vad har de olika religionerna för gemensam grundsyn på vår planet och klimatkrisen? Vad säger religionerna om människans plats i ekosystemen? Att möta klimatångesten - vad ger hopp? Dessa och många andra frågor kommer vi att samtala om under en dag som vi hoppas kan bidra till insikt, hopp, inspiration och förändring!

Medverkande, bland andra:

Pella Thiel, ekolog, författare
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi
Hanna Soldal, Act Svenska kyrkan
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden
Paula Grossman, Judiska församlingen Stockholm
Johannes Widlund, God Jord-Kristna för miljö och rättvisa
Per Bertilsson, Sveriges Buddhistiska Gemenskap
Fler tillkommer!

Program:

10.00-10.45 Registrering och fika
10.45-11.00 Inledning
11.00-11.50 Hur mår egentligen jorden? Och vad kan vi göra för att skapa hopp om en framtid där människan lever i balans med ekosystemen? Samtal med Pella Thiel, ekolog, författare och grundare till Omställningsrörelsen i Sverige.
12.00-12.45 Hur kan tro bidra till att förstå skapelsen och människan i samklang? Föredrag och samtal om muslimsk ekoteologi med Mohammad Fazlashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
12.45-13.00 Kulturinslag med föreningen Spelrum
13.00-14.15 Serveras vegansk lunch
14.15-15.15 Parallella gruppsamtal/workshops (program och anmälan kommer senare)
15.15-15.40 Paus med frukt
15.40-16.40 Från tro till handling - Vad kan de religiösa samfunden göra konkret för en mer hållbar framtid? Panelsamtal kring omställning och omvändelse.
16.40-17.00 Avslutning

Sista anmälningsdag 23 september

Arrangeras av:

Sensus, Bilda, Nätverket Tro möter tro

I samarbete med:

Svenska kyrkan Örebro, Örebro moské, Bosniska moskén Örebro, Bahai, Örebro kristna råd, Naturskyddsföreningen och Örebro Klimatnätverk

Kontaktperson

Åsa Nausner, Tro möter tro/Svenska kyrkan
(asa.nausner@svenskakyrkan.se)[asa.nausner@svenskakyrkan.se]
Tfn: 019-154552 SMS: 076-7720230

Arrangemangsnummer: 402307

Kontaktperson