Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

HENÅN

Sunda relationer – är det möjligt?

Välkommen till en samtalsgrupp där vi reflekterar över våra liv, både det nuvarande men även barndomen. Reflektionen hjälper oss att komma vidare i livet, även om det kan göra ont. Målet med samtalsgruppen är ge deltagarna verktyg att sätta ord på sina upplevelser och att kunna leva livet med sundare relationer.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 18:30 - 20:45

Omfattning

5 tillfällen, 15 studietimmar

Plats

Tegneby församlingshem

47397 HENÅN

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Vi träffas fem gånger varannan vecka och träffarna utgår från innehållet i boken ”Flodhästen i vardagsrummet” samt deltagarnas egna erfarenheter. "Flodhästen i vardagsrummet" handlar om medberoende. Författaren, Tommy Hellsten, definierar medberoende som: "... en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd, som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den".

Samtalen leds av Annika Alstersjö. Du behöver inte ha läst boken eller ha egen erfarenhet av medberoende för att delta vid träffarna.

Ledare

Annika Alstersjö, socionom och teol.kand. Annika har i många år arbetat socialt, men sadlade om 2006 och började läsa teologi. Hon är numera frilans och arbetar som cirkelledare i livsfrågor, teologi samt klimatfrågor.

Anmälan

Görs via länk här ovanför.

Arrangemangsnummer: 188888

I samarbete med

Ledare

Annika Alstersjö

Kontaktperson