Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

ÖREBRO

Studiecirkel: MOD - Mångfald och dialog i Örebro

MOD-konceptet syftar till att skapa ett delaktigt, jämlikt, socialt hållbart och inkluderande samhälle – med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 13:30 - 17:00

Omfattning

3 tillfällen, 9 studietimmar

Plats

TegelbruketKFUM-Loungen

Lertagsgatan 2 70347 ÖREBRO

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Mångfald och Dialog är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan. Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden. I samtal, gruppövningar, idéstormar, rollspel och drama arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Ledare

Åsa Nausner och Britt Norberg

Första kurstillfället

Den 1 oktober får bli en Inspirationsdag för Mänskliga rättigheter, Mångfald och Dialog, med vår gäst Marco Helles.
13.30 Välkommen och presentation av dagen – Åsa Nausner & Britt Norberg
13.45 Mänskliga rättigheter i vår tid – Marco Helles
15.15 Fikapaus
15.30 Mänskliga rättigheter och religionsfrihet – Marco Helles
16.45 Avslutning – Åsa Nausner och Britt Norberg
17.00 Slut

Samarbete

Sensus – Svenska kyrkan – Tro tro nätverket

Arrangemangsnummer: 154082