MALMÖ

Storytelling som läkande kraft - introduktionskurs

Hur kan orden och bilderna i sagor och myter verka hjälpande och utvecklande på våra liv hemma, på arbetsplatsen, med vännerna? Varje människa har en historia att berätta, ett liv att uttrycka av erfarenheter, upplevelser och insikter. Öppna munnen och tala! Låt bilderna flöda! Genom den skapande fantasin får tankarna vingar och hjärtat finner sin röst.

Startdatum

14 september 2019

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 9:30 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Lokal/rum

Sensussalen

Pris

1250 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vi kommer att måla med ord och lyssna efter de djupare sammanhangen mellan vårt inre och världen omkring oss. Vi arbetar och leker med traditionella sagor och spontant berättande och gör inspirerande övningar där din berättarröst kan träda fram. Inga förkunskaper behövs! Här kan alla som arbetar med människor få redskap.

Inger Lise Oelrich är regissör & storyteller, utbildare & författare. Hon har i ett helt liv arbetat med storytelling och kreativitet som förvandlande kraft mellan människor. 2005 grundade hon Nordisk ALBA Allians för Läkande Berättande i Norden och 2009 leder sedan 2006 utbildningar i tillämpat berättande för ett brett spektrum av yrkesgrupper, såsom inom vården, i socialt arbete, skolvärlden, arbetsliv. De senaste årens fokus har varit på det interkulturella området, fredsprocesser och hälsokrafter i levande berättande samt existentiella samtal. Hennes senaste bok är ”THE NEW STORY Storytelling as a Pathway to Peace”, för mera info se: http://www.storytellingforlife.com

Intro till Storytelling som läkande kraft ger en god grund inför höstens 3 kurser med Inger Lise Oelrich. Här kommer teman och tillvägagångssätt att fördjupas och metoderna tillämpas vidare i praktiken:

Del I. Sagospråk är Hjärtespråk (se 19 okt) Del. II. Det var en gång ett LIV (se 30 nov) Del III. Kreativitet och intuitivt berättande (se 14 dec)

Arrangemangsnummer: 319278

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.