Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Ansök om pengar för att skydda din organisation från våld, hot eller trakasserier! Vi lever i en värld med ökad polarisering och om din organisation känner att delar eller hela verksamheten riskerar att utsättas finns det stöd att få.

Datum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Dag

Onsdag

Tid

Kl 17:00 - 18:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Välkommen till en digital träff där Martin Gälldin från Kammarkollegiet berättar om hur ni kan få bidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Det blir även öppen frågestund och rådgivning där ni har möjlighet att få svar på era frågor kring säkerhet och riskanalys.

Kammarkollegiet delar ut stadsbidrag till ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som känner rädsla för att bli utsatta p.g.a. av hudfärg, nationellt, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller liknande. Just nu går det att få upp till 700 000 kr för att skydda sina lokaler och evenemang på olika sätt. Passa på att ta del av statsbidraget och höj säkerheten för era aktiviteter i år - alla ska kunna känna sig trygga!

Läs mer om säkerhetshöjande åtgärder här:

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/statsbidrag/ansok-om-statsbidrag-for-sakerhetshojande-atgarder

Gratis digital föreläsning

Denna föreläsning är gratis och sker digitalt på Zoom. Länk: https://us06web.zoom.us/j/86079511172

Arrangemangsnummer: 869905

Kontaktperson