Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Sorgbearbetning

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Omfattning

5 tillfällen, 10 studietimmar

Pris

2500 kr

##Ett handlingsprogram för egen känslomässig läkning efter dödsfall, separationer och andra förluster.

Tiden läker alla sår. Var stark för barnens skull. Livet går vidare. Klyschorna kring sörjandet är många, men inte verksamma. Så hur gör man då, när den man älskar gått hädan eller försvunnit in i en annans famn?

###SORG Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

###BAKGRUND Kursmaterialet vi använder oss av i Individuell Sorgbearbetning är utvecklat av John W James och Russell Friedman som i över 35 år haft målet att hjälpa så många sörjande som möjligt med sorgbearbetning.

###KURSLEDAREN Jag heter Carina Persson och är certifierad handledare i sorgbearbetning, utbildad hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

###KURSBESKRIVNING Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag som kursledaren ger instruktioner, men det är du som kursdeltagaren som gör det mesta av arbetet. Kursen är inte terapi, utan ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra din egna bearbetning.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar hur åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga kurstillfällen har följande upplägg: Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Vi reflekterar kring det vi har gjort och eventuella frågor besvaras. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Sagt från några som har gått kursen:
"Mycket bra, gjorde gott i min själ" "Så glad att jag gjorde detta, känns mycket lättare nu" "Så bra kurs, fick så mycket hjälp med min bearbetning" "Ångrade INTE att jag gick den här kursen" "Enormt känslomässigt men samtidigt så skönt att få prata om"

###PRAKTISKA DETALJER
Kurslängd: 5 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60-90 minuter per vecka, samt cirka 1-2 timmar för hemuppgifter.
Plats: Sensus lokaler i Uddevalla, Agnebergsgatan 2
Avgift: 2500 kr. Litteratur och kursmaterial ingår.
Antal deltagare: Minst 3 och max 5.

###KONTAKT/FRÅGOR Maila carina@myactivemind.se

Arrangemangsid: 1540629

Kontaktperson