UPPSALA

Sommarkonfa läger, Augusti

Sommarkonfa läger, Augusti

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Lördag

Tid

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Träffar

Start: 4-5 december, v48 Helgträffar i Uppsala under våren: v9, v12, v18, v22 Sommarperiod: 29/7-7/8 Lägergård- Stjärnholm

Konfirmation:

I Gamla Uppsala kyrka: 13-14/8- 2022

Övrig information

Frågor angående konfirmationen kontakta: matilda.oldeberg@svenskakyrkan.se

OBS! Ingen avgift för konfirmationsläsning. Bortse från anmälningsvillkoren!

Välkommen med din anmälan!

Arrangemangsnummer: 151677

Kontaktperson