Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Inställt SNAPH – Vad jobbigt! Navigeringsföreläsning för dig som är förälder

Vad gör man när ens vuxna barn av olika anledningar varken kommer ut i arbete eller studier? Under föreläsningen får du information från olika verksamheter i Stockholms stad om vilket stöd de har att erbjuda. Nätverket SNAPH erbjuder stöd till anhöriga som lever nära personer med psykisk ohälsa.

Datum

24 maj 2022

Dag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Program: 09:05-09:35 Samordningsförbundet Stockholms stad: Samordningsförbundet som är en samverkansorganisation mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Region Stockholm och Stockholms stad informerar om sin verksamhet. Förbundet finansierar olika aktiviteter som riktar sig till personer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och behöver ett utökat stöd för att bli redo för arbetsmarknaden.

09:40-10:10 Aim: Representanter från Aim vilket är en del av kommunens aktivitetsansvar informerar om vilket stöd de kan ge unga vuxna under 20 som har avslutat grundskola men inte är inskrivna på gymnasiet.

10:15-10:45 Jobbtorg unga Stockholm: Ungdomskonsulent Johanna och Ambulerande studie- och yrkesvägledare Hanna informerar om vad Jobbtorg unga är, vem och hur man kan komma i komma i kontakt med dem och vilket stöd jobbtorg kan ge.

10:50-11:20 Alfa: Alfa berättar hur de hjälper personer med funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa, att börja arbeta eller studera. De arbetar enligt metoden Individuell placering med stöd (IPS). Alfa är en insats vid Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

11:20-11:50 PEER Support: Johanna Adsjö, verksamhetsansvarig och Agneta Svensson, peer supporter, berättar om vad PEER Support är, hur det fungerar, hur man blir en peer supporter och hur resan till att bli en Peer supporter kan gå till.

Anmälan

Vi har tvingats ställa in föreläsningen då det var för få deltagare anmälda.

Arrangemangsnummer: 323769