Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

SNAPH: ME-WE modellen - en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats för att stötta ungdomar

Var tionde ungdom i åldrarna 15–17 år ger omfattande vård, hjälp och stöd till en närstående som har fysisk eller psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk.

Datum

26 april 2022

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Genom att arbeta med ME-WE-modellen tillsammans med ungdomar kan det stärka ungas motståndskraft, bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. ME-WE-modellen har varit ett forskningsprojekt, som har koordinerats av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet. Nu när forskningsperioden är över erbjuder Nka utbildning i ME-WE-modellen till organisationer som vill stötta ungdomarna.

Vad handlar föreläsningen om? Föreläsningen handlar om, vad är ME-WE-modellen, vad kom fram under forskningsprojektet, hur kan Me-We-modellen stötta unga och hur kan organisationer och personer ta del av ME-WE-modellen. Det kommer även presenteras hur det praktiskt går till att ha ME-WE-grupper och möjlighet att ställa frågor till en gruppledare för ME-WE-grupper.

Föreläsare

Johanna Häggberg och Linda Lotsengård.

Anmälan

Anmäl dig senast 25 april kl 15.00. Ett automatmejl bekräftar direkt att vi mottagit din anmälan. Ett nytt mejl kommer skickas ut tillsammans med Zoomlänk senast 25 april.

Vid frågor om föreläsningen kontakta ingrid.lindholm@anhoriga.se eller 072-465 83 77

Arrangemangsnummer: 323838