Smörgåsbordet - Inspirations- och metoddag för anställda i Sv. kyrkan som arbetar med barn (0-18 år)

Välkommen till en dag där du blir inspirerad, får ta del av metoder och församlingsmedarbetares erfarenheter.

Startdatum

13 januari 2020

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 8:30 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Pris

650 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Program
08.30 Kaffe
09.15 Verkstad 1
10.15 Paus
10.30 Verkstad 2
11.30 Paus
11.40 Middagsbön
12.15 Lunch
13.30 Verkstad 3
14.30 Paus
15.00 Verkstad 4
16.00 Slut

Verkstäder Alternativ som finns för pass A (kl 9.15-10.15 ) och B (kl 10.30-11.30)

Messy Curch Vad är Messy Church? Får det vara stökigt i kyrkan? Kan människor i olika åldrar trivas i kyrkan samtidigt, i en kombination av aktiviteter, gudstjänst och mat? Erfarenheter från några år av Messy Church i Kvistofta församling. Både för dig som är nyfiken på Messy Church och för dig som redan provat på i din församling och vill tänka vidare. Medverkande: Johannes Dencker präst och Hanna Florin församlingspedagog båda i Kvistofta församling.

Babypsalmsång Babypsalmsång kommer från Danmark. Det är ett pedagogiskt koncept för närvaro och upplevelse mellan barn och förälder, gärna i kyrkorummet. I 30-45 minuter sjunger, nynnar, gungar man till psalmer alltmedan såpbubblor, färgglada tyger m.m används. Allt sker utan prat. Du som ska delta i denna verkstad ska ta med dig en docka. Medverkande: Helena Wilhelmsson musikpedagog och Susanne Persson församlingspedagog båda i Karlshamn-Trensum pastorat

Kyrkorummet som lektionssal
I Lunds Domkyrkoförsamling har man arbetat fram ett särskilt program för skola och förskola. Man erbjuder besök i Lunds domkyrka. Denna fungerar för flera olika ämnen i skolan. Förutom de uppenbara som religion och historia, går det att använda ett besök i Domkyrkan som ett led i undervisningen i så skilda ämnen som matematik, svenska, bild och teknik. Medverkande: Maria Johnsson församlingspedagog i Lunds Domkyrkoförsamling

Möten i kris och katastrof En viktig del av församlingens arbete är kopplat till olika typer av allvarliga händelser som sker i vårt samhälle och i vår värld. Dessa har stor spännvidd och innefattar allt ifrån större incidenter som terrordådet i Stockholm till enskilda tragedier kopplat till olyckor eller hastiga sjukdomsfall. Vi erbjuder en introduktion i hur vi människor bearbetar och hanterar svåra händelser och kriser och på vilket sätt vi bäst kan hjälpa och stödja varandra när det otänkbara inträffat. Medverkande: Emma Strömberg diakon i Bromölla pastorat och Marie Berg diakon i Fjälkinge pastorat.

Lajv - lek på liv och död
Sedan 2010 har jag arbetat med lajv i Ronneby pastorat och fått förmånen att följa med barn och ungdomar på äventyr i fantasins värld. Men på vilket sätt kan lajv som metod få människor att utvecklas och varför ska vi använda oss av lajv i Svenska kyrkan? Medverkande: Emma Feldmanis lajvare, församlingspedagog i Ronneby pastorat

Våga prova, våga skapa, våga använd dans i kyrkan
Verkstaden för dig som vill prova på att för första gången uttrycka tro, bön och lovsång med kroppens rörelser och för dig som vill få inspiration och idéer hur man med enkla medel kan skapa dans tillsammans med grupper i olika åldrar i kyrkan. Medverkande: Lovisa Engberg, danslärare och församlingspedagog i Malmö pastorat.

Tikva - en rörelse av hopp Tikva är en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit. Något för alla åldrar att mötas i. Inspiration hämtas från Psalm 23 och textinnebörden: “Du låter mig vila på gröna ängar, du för mig till vatten där jag finner ro”. Medverkande: Erika Heil Utbult församlingspedagog, Hässleholms församling

Teckenspråk - ett språk för alla
På denna verkstad får du en kort kurs i teckenspråk med fokus på arbete inom kyrkan. Du kommer bland annat att lära dig några psalmer samt lite om TSS, tecken som stöd för talet, som kan vara bra att kunna i arbetet. Medverkande: Sofia Lundin, teckenspråks- och dövblindstolk

Alternativ som finns under pass C (kl 13.30-14.30) och D (kl 15-16)

Pilgrimsvandra med barn Att pilgrimsvandra med barn är ett redskap som kan bidra till och öppna för att de får en fördjupad förståelse av sin tro. Det kan också hjälpa barnet att reflektera kring andlighet i sitt liv. Kom och var med om en pilgrimsvandring för att se hur du kan använda detta i församlingens verksamhet med barn. Medverkande: Maria Johnsson församlingspedagog i Lunds Domkyrkoförsamling och Charlotta Rosman Nissen präst i Tomelillabygdens församling

Barnens katedral
I Hässleholms församling har man under 1 års tid fokuserat gudstjänstutveckling kring barn och familj till en av församlingens kyrkor - Ljungdalakyrkan. Kring arbetet finns ett team bestående av kyrkomusiker, vaktmästare, barnledare, förskolelärare, församlingspedagog och präst. Redan nu ser man att satsningen bär frukt, gudstjänstdeltagandet har ökat rejält. På denna verkstad får du ta del av deras erfarenheter. Medverkande: Henrik Feldt församlingspedagog, Hässleholms församling

Idrotten som ett hot eller en möjlighet!
Ökade folkhälsoproblem och ett allt mer stillasittande samhälle. I detta seminarium vill vi se på detta faktum från kyrkans perspektiv och samtala kring hur vi både kan möta idrottsrörelsen och också själva implementera idrotten och fysisk aktivitet i vår verksamhet. KRIK vill skapa trygga, positiva och inkluderande miljöer präglade av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje Medverkande: Mattias Ottestig, generalsekreterare KRIK - Kristen Idrottskontakt och tidigare fotbollsspelare”

Det svåra samtalet
Vad bör vi tänka på i mötet med barnet som erfar livets skuggsidor? Medverkande: Daniel Biel sjukhuspräst i Kristianstad

Änglar i Guds himmel
I Uppåkra församling har vi låtit barn i våra verksamheter få berätta om sorg, saknad och himlahopp. Utifrån barnens tankar har Kerstin Hesslefors Persson skrivit texter som sedan har tonsatts av Christian Backe. Vi kommer även att berätta om hur vi genom musik gestaltar bibelberättelser och om rörelse genom musik i Gudstjänsten. Medverkande: Christina Willstedt kyrkomusiker och Christian Backe musikpedagog båda från Uppåkra församling

Låt barn få uppleva och lära i naturen - Friluftsliv som metod Att flytta aktiviteter och undervisning utomhus sätter fart på alla sinnen. Att involvera friluftsliv och utomhuspedagogik i kyrkans verksamhet ger ny stimulans och inspiration. I den här verkstaden får du tips på hur du kan göra detta Medverkande: Heléne Wilkens verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund

Ungdomsråd + Kyrkoråd = sant! Vad händer med församlingens utveckling när ungdomarna driver sin egen verksamhet och får verkligt inflytande över beslutsfattandet i församlingen? Höganäs församling startade ett ungdomsråd för att på ett tydligare sätt ta tillvara på barn och ungas idéer, tankar och framförallt upplevelser i församlingsarbetet. Vilka metoder finns för att arbeta med verkligt inflytande från barn och unga? Kan det bli så att Barnkonsekvensanalysen är lätt att jobba med? Medverkande: Emma S Jernqvist pastorsadjunkt, Magnus Nordström kyrkoherde samt en representant från ungdomsrådet alla från Höganäs församling.

Djupdyk i Bibeln
Verkstaden för dig som vill prova på en metod att djupdyka i Bibelns texter för att göra dem till dina. Detta för att du sedan ska kunna berätta dem vidare för barn och unga. Medverkande: Karin Sundmark stiftsadjunkt Lunds stift

Anmälan: Vid anmälan ska du välja två verkstäder på förmiddagen och två på eftermiddagen. Varje verkstad har ett maxantal på 25 personer, först till kvarn gäller. Anmälan via denna länk senast den 12 december 2019.

Information: Om du undrar något kring dagen kontakta: Kent Wisti, 046-15 55 34, kent.wisti@svenskakyrkan.se Om du undrar något kring anmälan kontakta Pernilla Agardh, 0730-303055 pernilla.agardh@sensus.se

Arrangörer: Lunds stift och Sensus studieförbund

Arrangemangsnummer: 319595

Ledare

Kent Visti

Pernilla Agardh

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.