Skriv brev, dela upplevelse.

Vill du genom brevskrivande ta del av nya/gamla vänners upplevelser? Då kan den här avgiftsfria studiecirkeln vara givande för dig. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande folksamlingar. Träffarna sker utomhus på en öppen och stor yta där man kan hålla ordentligt avstånd till varandra. Platsen ska vara tillgänglig för alla.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg

Datum och klockslag för träffarna kommer gruppens deltagare överens om i samband med första träffen. Vid första träffen enas gruppen om vilket ämne brevskrivandet ska handla om. Efter första träffen skriver deltagarna under kommande vecka ett brev om det valda ämnet, som förslagsvis innehåller en-två sidor. Vid kommande träff delar deltagarna med sig av sin skrivarupplevelse till varandra. Vid samma tillfälle enas gruppen om ett nytt ämne att skriva om till nästkommande träff.

Lämpligt antal ämnen att skriva om är tre-fyra stycken och gruppstorlek fyra-sex personer. Deltagarna kan vara kamrater eller för varandra nya bekantskaper som bor i närheten av varandra, eller kan ta sig fram på egen hand. Vid sista tillfället kan den av gruppen utsedde ledaren samla in samtligas brev som sen skickas till Sensus. Sensus kopierar och sänder ut ett ex av allas brev till vardera deltagare.

Vill du veta mer eller har egna idéer kontakta oss gärna

Sensus telefon 054-13 71 00 och e-post varmland@sensus.se

Arrangemangsnummer: 184458

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.