Bild: Scandinav Bildbyrå

ÖREBRO

Skapa fred med Jorden

Välkommen till studiecirkeln ” Hur skapar vi fred med jorden?” Vi bjuder in dig till en vandring för att tillsammans utforska vad det kan innebära att vara medskapare för fred med jorden.

Startdatum

22 februari 2023

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Omfattning

5 tillfällen, 10 studietimmar

Plats

Örebro Nikolai Prästgård

Nikolai gatan 8 70210 ÖREBRO

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Syftet med studiecirkeln är att utforska hur vi kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen. I det lilla handlar det om att odla trygga lärmiljör för samtal, reflektion och handling. I det stora hur vi som lokala grupper, församlingar och föreningar kan gestalta en hållbar fredskultur.

Upplägg

Studiecirkeln bygger på en fråga och inte ett påstående- och det är viktigt! För träffarna är en del av den gemensamma lärresan, ett utforskande och gemensamt sökande. Vi bidrar alla med våra erfarenheter, våra längtor, vår oro, vårt engagemang och vårt kunnande.
Studiecirkeln är uppdelad i fem träffar, som tar sin utgångspunkt i våra egna frågor och erfarenheter samt i en del texter. Vi kommer att använda både ord och kreativa uttryck i vårt utforskande.
Samtalsmaterialet och metoden har vuxit fram som en del av Svenska kyrkans satsning ”Färdplan för klimatet” och ett svar på några av de centrala uppmaningar som finns i Svenska kyrkans ”Ett biskopsbrev om klimatet”.

Arrangemangsnummer: 400433

I samarbete med

Ledare

Katrin Holmstrand

Linda Jonsson

Kontaktperson