Distans

Skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet - Gudstjänst

4 workshops i ett Samarbete Sensus och Svenska kyrkan utifrån den digitala utbildning som Svenska kyrkan på nationell nivå och Sensus Studieförbund tagit fram så erbjuds nu fortsatta samtal kring de fyra uppdragen enligt Kyrkoordningen KO;

Datum

15 april 2021

Dag

Torsdag

Tid

Kl 13:00 - 15:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Gudstjänst

Anna Maria Lund Församlingspedagog, arbetsledare och Kristina Åkerman, präst Tunabergskyrkan Uppsala berättar hur tankarna har gått när de valde att göra en gudstjänst för alla och konkret tips. Hur tänkte de när ni började arbeta med gudstjänsten.

Upplägget i korthet:

-Första timmen bidrar församling (team/ arbetsgrupp) utifrån det valda teman. -Andra timmen är det workshop med delande och interaktion.

Har du särskilda behov för att kunna delta? Notera det i fältet "Har du något meddelande till Sensus?"

Medverkande

Anna-Maria Bjärlestam Lund

Kontaktperson