UPPSALA

Själavårdens identitet - Symposium på Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala

Johannelunds Teologiska Högskola inbjuder till Rosieniusföreläsningar den 11 februari. 2019 års symposium kommer att behandla Själavårdens identitet och hur själavården definieras med dess ärende och hur detta uppfattas i vår tid – bland människor i allmänhet, bland kyrkans företrädare och även i akademin. Scrolla ner för mer information innan du anmäler dig.

Startdatum

11 februari 2019

Dagar

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Pris

500 kr

Genom hela kyrkans historia har själavården funnits med men dess plats och utformning i kyrkans liv har växlat. Vissa tider har förkunnelsen varit det mest framträdande själavårdsverktyget medan i andra har samtalet varit i fokus. Själavården har alltid relaterat till sin samtid och vad som pågått i den men samtidigt försökt att hitta sin ”identitet” i kyrkans liv för att möta människor. Under de senaste hundra åren har själavården bland annat interagerat med vår samtids psykologiska skolbildningar samtidigt som andlig vägledning på senare tid fått uppsving. Allt detta väcker många frågor om hur det står till med själavården i de svenska kyrkorna och församlingarna.

Några företrädare för olika sätt att tänka själavård har ombetts att dela med sig av sina synsätt och ge sin bild av hur de uppfattar själavårdens identitet samt sin uppfattning om vilken roll själavården spelar i de olika sammanhangen.

Vi som arrangerar tror att denna dag skulle lämpa sig väl för präster, pastorer, diakoner och andra intresserade, som vill uppdatera sin kunskap om nutidens själavårdslandskap. Vi tror att blivande församlingsarbetare kan ha god nytta av denna samtidsorientering i själavårdens landskap.

Anmäl dig och vi hälsar dig varmt välkommen till ett spännande och intressant symposium om Själavårdens identitet.

Kostnad

500:-/person, inkl. föreläsningar, mat och fika. Student och pensionär 200:-/person. Ange detta vid anmälan. OBS! Viktigt att ange annan juridisk person som annan betalare innan du klickar på "skicka in anmälan"

Anmälan dig senast 28 januari

Ytterligare information finns på Johannelunds hemsida: www.johannelund.nu

Kontaktperson

Lars-Göran Sundberg, lars-goran.sunberg@johannelund.nu

Arrangemangsnummer: 279181

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.