STOCKHOLM

SHEDO PÅ TURNÉ med - Att leva med - och komma ur - ett självskadebeteende

En personlig berättelse av Linnea Willar, informatör inom riksföreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation).

Datum

2 november 2022

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade och vill få ökad förståelse i ämnet. Efter föreläsningen ges möjlighet till samtal

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Detta arrangemang kommer ske fysisk på Sensus i Medborgarhuset, Plan 7

Arrangörer

Föreläsningen arrangeras av Riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund

Arrangemangsnummer: 325082

Kontaktperson