Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Samtal om ikonen Den brinnande busken och den ryske poeten Maximilian Volosjin

Emma-Lina Löflund talar om ikonen Den brinnande busken och den ryske poeten Maximilian Volosjin

Datum

9 november 2021

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Plats

Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Åren kring förra sekelskiftet kallas i Ryssland för Silveråldern. Det var en period av kulturell blomstring, under vilken poesin intog en central roll. Under krigs- och revolutionsåren kom poesin att användas för att både skildra och förstå de omvälvande händelserna, men också för att tolka deras betydelse. Poeten Maximilian Volosjin (1877–1932) var en av dem som genom sitt skrivande försökte tyda tecken i sin samtid men också förstå Ryssland i ett historiskt perspektiv. Att Ryssland hade en messiansk uppgift var han, liksom många andra vid den här tiden, fast övertygad om, och denna tanke för han tydligt fram i sin diktsamling Neopalimaja Kupina (Den Brinnande Busken). Inspirerad av bland annat ortodox hymnografi och ikonkonst, målar han i detta verk upp bilden av Ryssland som ett heligt och outplånligt element, som likt den gammaltestamentliga busken brinner utan att förgås. Genom allusioner och citat berikas diktsamlingen och nya tolkningsmöjligheter öppnas upp. Ikonografins symbolik och den teologi som den grundar sig på ger på så vis en fördjupad förståelse för Volosjins dikter. I mitt föredrag vill jag belysa samspelet mellan dikterna och den ikon många av dem anspelar på, Den Brinnande Busken, och visa hur en djupare betydelse avslöjas i mötet mellan ord och bild.

Emma-Lina Löflund är fil.dr i slaviska språk. Hon undervisar i ryska och rysk kulturhistoria vid Stockholms universitet och Högskolan Dalarna.

För dig som inte kan vara på plats finns möjlighet att delta via Zoom. Ange i din anmälan att du deltar digitalt.

Deltagaravgift: Gratis för medlemmar och 50:- för icke-medlem

Föreläsningen sker i samarbete med Ikonsällskapet https://ikonsallskapet.com/

Arrangemangsnummer: 320321

Medverkande

Emma-Lina Löflund

Kontaktperson